Què són les caixes de Pantera de Tinta?

El   pes   important   de   les   caixes   de   Pantera   de   Tinta   són   els   llibres.   Els   llibres   que cada   mes   arribaran   són   llibres   seleccionats   pel   nivell   lector   corresponenent, llibres   de   qualitat   que   permetin   als   lectors   poder   entrar   a   formar   part   de   les aventures amb els seus protagonistes. Per    poder-nos-hi    endinsar,    les    caixes    portaran    material    complementari    per obrir    les    portes    de    l’obra    literària,    per    ajudar-nos    a    pensar,    per    donar-nos pistes,   per   ajudar-nos   a   fer   preguntes,   per   donar-nos   informacions…   A   més,   la Pantera   de   Tinta   escriurà   cada   mes   una   carta   als   seus   amics   de   la   Tribu   per explicar-nos   per   què   ens   envia   aquell   llibre   i   què   ens   hi   trobarem.   Els   punts   de llibre   que   trobem   dins   la   caixa   són   col·leccionables   i   fets   especialment   pel   llibre d’aquell mes. Entrar   a   la   Tribu   també   és   tenir   accés   al   xat   de   la   Pantera.   Un   espai   online   on tots   els   lectors   podrem   comentar   què   ens   ha   semblat   el   llibre,   moderats   per   la pròpia Pantera de Tinta que interaccionarà amb nosaltres.

Per a quines edats?

No   ens   agrada   pensar   en   edats   ja   que   cadascú   té   un   nivell   lector   diferent.   Fins   i tot   sovint   ens   trobem   que   la   classificació   que   en   fem   nosaltres   no   és   igual   que la de les editorials. Tot   i   així,   aquí   volem   orientar   una   mica   per   poder   escollir   quina   Petjada   ens convé més, però en qualsevol moment es pot canviar. Petjada blava Els   llibres   de   les   caixes   de   la   petjada   blava   són,   a   trets   generals,   per a   nens   i   nenes   fins   a   8   anys.   És   una   petjada   pensada   o   bé   per   als qui   s’inicien   en   la   lectura   individual   i   que   ja   tenen   un   cert   nivell   de lectura   autònoma   en   lletra   d’impremta   o   per   a   famílies   que   volen fer lectura conjunta i treballar els llibres amb els nens i nenes. Petjada vermella La   petjada   vermella   està   pensada   principalment   per   Cicle   Mitjà,   8- 10   anys,   tot   i   que   són   caixes   també   molt   demanades   per   a   nens   i nenes    una    mica    més    grans    que    encara    volen    gaudir    de    les aventures d’aquesta petjada! Petjada verda La   petjada   verda   és   la   de   nivell   més   avançat   que   tenim   actualment, per    a    nenes    i    nens    d’entre    10    i    12    anys.    Tot    i    així    abarca    des d’alumnes   de   4t   de   primària   que   ja   volen   deixar   enrere   les   petjades vermelles   i   també   alumnes   dels   primers   cursos   de   l’ESO   que   no volen   deixar   enrere   la   Pantera   de   Tinta   i   encara   s’endinsen   en   les seves aventures.
L’aventura de llegir

Què són les caixes de Pantera de Tinta?

El   pes   important   de   les   caixes   de   Pantera   de   Tinta són   els   llibres.   Els   llibres   que   cada   mes   arribaran són       llibres       seleccionats       pel       nivell       lector corresponenent,   llibres   de   qualitat   que   permetin als    lectors    poder    entrar    a    formar    part    de    les aventures amb els seus protagonistes. Per    poder-nos-hi    endinsar,    les    caixes    portaran material    complementari    per    obrir    les    portes    de l’obra   literària,   per   ajudar-nos   a   pensar,   per   donar- nos    pistes,    per    ajudar-nos    a    fer    preguntes,    per donar-nos    informacions…    A    més,    la    Pantera    de Tinta   escriurà   cada   mes   una   carta   als   seus   amics de    la    Tribu    per    explicar-nos    per    què    ens    envia aquell   llibre   i   què   ens   hi   trobarem.   Els   punts   de llibre   que   trobem   dins   la   caixa   són   col·leccionables i fets especialment pel llibre d’aquell mes. Entrar   a   la   Tribu   també   és   tenir   accés   al   xat   de   la Pantera.     Un     espai     online     on     tots     els     lectors podrem    comentar    què    ens    ha    semblat    el    llibre, moderats    per    la    pròpia    Pantera    de    Tinta    que interaccionarà amb nosaltres.

Per a quines edats?

No   ens   agrada   pensar   en   edats   ja   que   cadascú   un    nivell    lector    diferent.    Fins    i    tot    sovint    ens trobem   que   la   classificació   que   en   fem   nosaltres no és igual que la de les editorials. Tot   i   així,   aquí   volem   orientar   una   mica   per   poder escollir    quina    Petjada    ens    convé    més,    però    en qualsevol moment es pot canviar. Petjada blava Els    llibres    de    les    caixes    de    la    petjada blava   són,   a   trets   generals,   per   a   nens   i nenes    fins    a    8    anys.    És    una    petjada pensada   o   bé   per   als   qui   s’inicien   en   la lectura   individual   i   que   ja   tenen   un   cert nivell    de    lectura    autònoma    en    lletra d’impremta   o   per   a   famílies   que   volen fer   lectura   conjunta   i   treballar   els   llibres amb els nens i nenes. Petjada vermella La      petjada      vermella      està      pensada principalment   per   Cicle   Mitjà,   8-10   anys, tot     i     que     són     caixes     també     molt demanades   per   a   nens   i   nenes   una   mica més   grans   que   encara   volen   gaudir   de les aventures d’aquesta petjada! Petjada verda La    petjada    verda    és    la    de    nivell    més avançat    que    tenim    actualment,    per    a nenes   i   nens   d’entre   10   i   12   anys.   Tot   i així    abarca    des    d’alumnes    de    4t    de primària   que   ja   volen   deixar   enrere   les petjades   vermelles   i   també   alumnes   dels primers    cursos    de    l’ESO    que    no    volen deixar     enrere     la     Pantera     de     Tinta     i encara       s’endinsen       en       les       seves aventures.
L’aventura de llegir
©Pantera de Tinta